Biệt-Động-Quân (1973-1974)


        Vào tháng chín năm 1973, bộ Tổng-Tham-Mưu QLVNCH đưa ra một bản đánh gía về cơ cấu tổ-chức và việc xử dụng các đơn-vị Biệt-Động-Quân.  Bản đánh gía này đã được Đại-tướng Cao-văn-Viên Tổng-tham-mưu trưởng đệ trình lên cho Tổng-thống Thiệu và được chấp thuận. Chương trình tái tổ chức binh chủng BĐQ được thực hiện bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 1973.

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/Rangers/ARVN_Ranger7.jpg

Mục-đích chính-yếu của chương trình là việc tái lập một số đơn-vị trừ-bị chiến-thuật nhỏ đặt dưới quyền điều động của bộ TTM và những đơn-vị trừ-bị nhỏ cho ba Quân-khu 1, 2 và 3. Chương-trình này nhằm đáp ứng sự-kiện thay thế hai sư-đoàn tổng trừ-bị Dù, Thủy-Quân-Lục Chiến mà có lẽ sẽ phải túc trực thường xuyên tại Quân-khu 1. Vấn đề tái tổ chức các đơn-vị Biệt-Động-Quân sẽ đem lại khả-năng đa-hiệu, di-động tính cho QLVNCH.  Các sĩ-quan cao cấp tham gia trong việc soạn thảo kế-hoạch đã nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề loại bỏ sự phòng thủ các tiền-đồn biên phòng dọc theo biên giới và vùng cao nguyên. Các vị sĩ-quan này rất tin tưởng vào các đơn-vị BĐQ có thể trở lại hoạt động tại vùng biên giới hoặc những nơi chiến trường sôi động.  Vấn đề là có được một số tiểu-đoàn BĐQ làm trừ bị cho các nhiệm vụ khác.

Ngoài ra tình hình chiến trường dọc theo biên giới Cambodia thuộc lãnh thổ Quân khu 4 đã tạm yên.   Các đơn vị Biệt-Động-Quân của Biệt khu 44 hoạt động xung quanh khu vực núi Dài, núi Thất Sơn đã loại khỏi vòng chiến các đơn vị chủ lực của địch và ngăn chặn việc xâm nhập của Cộng quân vào lãnh thổ miền Nam Việt-Nam một cách hữu hiệu.  Do đó bộ TTM đã quyết định giải tán Biệt khu 44 cùng 9 tiểu đoàn BĐQ Biên-Phòng.  Các quân nhân BĐQ sẽ được thuyên chuyển, bổ xung cho các tiểu đoàn Biệt-Động-Quân thuộc Quân khu 1 và 2.

Đến ngày 01 tháng giêng năm 1974, 54 tiểu đoàn BĐQ đã được phối trí thành 45 và mỗi tiểu đoàn sẽ trực thuộc vào một trong số 15 Liên-Đoàn Biệt-Động-Quân.  Điều này thống nhất sự tổ chức của binh chủng thay vì phân chia thành ba loại BĐQ, cấp Liên-đoàn, tiểu-đoàn biên-phòng và tiểu đoàn độc lập.  Mỗi quân khu sẽ giữ một Liên đoàn BĐQ làm trừ bị, dùng để tiếp viện hoặc hành quân trong khu vực nặng áp lực của địch.  Bộ chỉ-huy BĐQ / QK có nhiệm vụ theo dõi việc huấn luyện và trông nom các đơn vi BĐQ hoạt động trong vùng trách nhiệm.  Vị chỉ huy BĐQ / QK cố vấn cho viên tư lệnh quân khu về việc xử dụng các đơn vị Biệt-Động-Quân.

http://www.usmilitariaforum.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=383777

Đầu năm 1974, binh chủng Biệt-động-quân gồm 45 tiểu-đoàn chia ra làm 15 liên-đoàn, được phối-trí như sau.

Quân-khu I:

 • Liên-đoàn 11/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 68, 69, 70.
 • Liên-đoàn 12/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 21, 37, 39.  (Liên-đoàn 1 cũ)
 • Liên-đoàn 14/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 77, 78, 79.
 • Liên-đoàn 15/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 60, 61, 94.

Quân-khu II:

 • Liên-đoàn 21/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 72, 89, 96.
 • Liên-đoàn 22/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 62, 88, 95.
 • Liên-đoàn 23/BĐQ. Cáctiểu-đoàn: 11, 22, 23.  (Liên-đoàn 2 cũ)
 • Liên-đoàn 24/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 63, 81, 82.
 • Liên-đoàn 25/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 67, 76, 90.

Quân-khu III:

 • Liên-đoàn 31/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 31, 36, 52.  (Liên-đoàn 3 cũ)
 • Liên-đoàn 32/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 30, 33, 38.   (Liên-đoàn 5 cũ)
 • Liên-đoàn 33/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 64, 83, 92.

Trừ bị cho bộ Tổng-tham-mưu:

 • Liên-đoàn 4/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 42, 43, 44.
 • Liên-đoàn 6/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 34, 35, 51.
 • Liên-đoàn 7/BĐQ. Các tiểu-đoàn: 32, 58 (41) và 85.

Đến cuối năm 1974, Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh cho Bộ chỉ huy Biệt-Động-Quân thành lập thêm hai liên đoàn 8 và 9.

Dallas – Texas,  29 tháng giêng 1995

Vũ-đình-Hiếu
Theo sách

– Cecil B. Smyth, Jr., Army of the Republic of Vietnam Rangers.

        – Col. William E. Le Gro, Vietnam from cease-fire to capitulation, U.S. Army center of Military History, Washington, D.C. trang 72.

http://www.bietdongquan.com/tailieu/bietdongquan/trangcuabietdongquan.htm

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Biệt-Động-Quân (1973-1974)

 1. Biệt Động Quân là một trong các binh chủng hùng mạnh làm trừ bị cho các nơi và các đơn vị khác.
  Họ là những thanh niên can cường dũng mãnh của QL VNCH. Gặp trận đánh lớn không sờn long, luôn
  luôn vì dân vì nước. Họ lúc nào cũng chiến đấu theo TỔ QUỐC, DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM

  Like

 2. Con tìm ông là: Trần Văn Liễn – sn 1926 SQ:46/418116 chức vụ Đại Đội Trưởng\Thiếu Úy Tiểu đoàn 63 Đại đội 2, liên đoàn 24 Biệt động quân, trước đóng quân tại Play mơ rông ( Lý Thế Lợi ) (nay là Ninh Đức Xã Ialy – Pleiku – Gia Lai. Đến năm 1974 ông chuyển công tác sang trại lính IaGrai – PLeiku – Gia Lai không có thông tin đơn vị. Ông chết 3-1974 gia đình không có thông tin. Cô chú bác ai có thông tin phản hồi dùm con. chân thành cảm ơn mọi người.

  Liked by 1 person

 3. Con tim chu phuoc truoc dong quan voi ba con phan pho o lien doan 15 ban ke toan tai chinh quan doan 1 o da nang sau chuyen ra hue. Chu phuoc gio o my co em ten duc o tran cao van da nang. Chu doc tin nay lien lac voi con 0935194344. Con cam on tat ca

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s