DÂY BIỂU CHƯƠNG

Đồ Sơn.

https://i2.wp.com/tqlcvn.org/dsst2012/images/day-bieuchuong-tamhop.jpg

Lời nói đầu:
BBT Đặc San Sóng Thần gửi lên DĐMX lời yêu cầu các Cọp Biển cung cấp tài liệu về dây biểu chương trong Binh Chủng TQLC để đăng vào ĐSST 2012. Tuy chỉ là một quân nhân TQLC tác chiến thuần túy, không phải là nhân viên chuyên về huy chương trong Sư Đoàn, nhưng may mắn tôi có nhiều cơ hội được biết chút ít về những tài liệu mà BBT/ST yêu cầu nên tôi xin cung cấp, nhớ tới đâu nói tới đó. Qua nhiều năm phụ vụ dưới Hiệu Kỳ TĐ/Trâu Điên, bản thân tôi có vinh dự nhận lãnh 3 lần Hiệu Kỳ TĐ2/Trâu Điên được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ 5, 6 và 7 trong thời gian tôi là TĐT/TĐ2. Và 2 lần khác tôi chứng kiến TĐ2 đuợc tuyên dương công trạng trước Quân Đội là lần thứ 4 và 8.
Để tránh ngộ nhận, ở đây tôi chỉ nóí những gì tôi biết về TĐ2, còn các TĐ khác thì tôi chỉ nghe, không thấy nên không dám bàn tới.

https://i0.wp.com/www.usmilitariaforum.com/uploads//monthly_10_2007/post-1523-1192813076.jpg

Dây Biểu Chương

Trong Quân Đội có 4 đẳng cấp dây biểu chương (còn gọi là dây Tuyên Công) đó là:
Anh Dũng Bội Tinh, Quân Công Bội Tinh, Bảo Quốc Huân Chương, Màu Tam Hợp.
Nghị Định cấp dây biểu chương do BTTM ban hành. Sư Đoàn và Quân Đoàn chỉ đề nghị mà thôi. Chấp thuận hay không là do PTQT/BTTM. (Tổng Trưởng Quốc Phòng hay Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội) do các chiến công của đơn vị đó ở ngoài mặt trận, ngoài ra không có lý do nào khác. Ở đây xin lấy đơn vị là cấp tiểu đoàn cho dễ hiểu

1-Dây Biểu Chương Anh Dũng Bội Tính:

Một tiểu đoàn muốn mang dây biểu chương màu Anh Dũng Bội Tinh thì hiệu kỳ tiểu đoàn đó phải được 2 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội (tức là phải có 2 ngành Dương Liễu). Dây Biểu Chương ADBT có 2 mầu; 1/2 Vàng và 1/2 Đỏ.
Mỗi khi hiệu kỳ tiểu đoàn được tuyên dương công trạng trước Quân Đội (gắn 1 Dương Liễu) thì cá nhân vị tiểu đoàn trưởng cũng được ân thưởng 1 ngành Dương Liễu.
Mọi quân nhân trong tiểu đoàn đều được quyền mang đây biểu chương của tiểu đoàn mình đang phục vụ. Nhưng quân nhân nào ở tiểu đoàn trước ngày hiệu kỳ TĐ được tuyên dương thì có quyền mang đây biều chương đó khi thuyên chuyển đi đơn vị khác (có giấy chứng nhận do TĐT ký và lưu hồ sơ cá nhận). Những quân nhân đến TĐ sau ngày TĐ được tuyên dương thì khi di chuyển đến đơn vị khác thì không được quyền mang dây biểu chương của TĐ cũ nửa.

https://i2.wp.com/www.usmilitariaforum.com/uploads//monthly_10_2007/post-1523-1192813067.jpg

2- Dây biểu chương Quân Công Bội Tinh:

Tiểu đoàn mang dây biểu chương Quân Công Bội Tinh thì Hiệu Kỳ TĐ đó phải được 4 lần tuyên đương công trạng trước Quân Đội (4 ngành Dương Diễu). Dây QCBT mầu Vàng và Xanh lá cây. Xanh 1/2, Vàng 1/2. Thể thức và quyền hạn được mang giống như ADBT.
Tiểu Đoàn 2 TQLC là đơn vị đầu tiên trong Binh Chủng đươc mang dây biểu chương (tuyên công) Quân Công Bội Tinh năm 1966 sau trận Phụng Dư 1965. Thiếu Tá Hoàng Tích Thông TĐT. Trung Tá Nguyễn Thành Yên CĐT chỉ huy.
Nghị Định số 282/QP/NĐ ngày 19- 4 -1966 cho phép TĐ2 được mang dây Biểu Chương Quân Công Bội Tinh.
Trong trận này TĐ2 cũng là TĐ đầu tiên trong Binh Chủng TQLC được ân thưởng huy chương Presidential Unit Citation (PUC) của Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson năm 1966. (Xem hình 1 và 2 lễ trao gắn 1967 và bản tuyên dương TĐ2 )

3-Dây biểu chương Bảo Quốc Huân Chương:

Muốn được mang dây biểu chương BQHC thì hiệu kỳ tiểu đoàn đó phải được 6 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội với ADBT ngành Dương Liễu. Dây biểu chương BQHC có 2 màu: Đỏ (nhiều) và Vàng (ít). Thể thức và quyền hạn được mang giống như ADBT.
Tiểu Đoàn 2/TQLC được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ 5 do chiến thắng tại rạch Cái Thia quận Giáo Đức tỉnh Định Tường ngày 31 tháng 12 năm 1967. Thiếu Tá TĐT Ngô Văn Định, Trung Tá Tôn Thất Soạn CĐT/B chỉ huy cuộc hành quân này
Năm 1968 TĐ2 lại được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ 6 do chiến công trong trận Mậu Thân tại Saigon năm 1968. Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn trực tiếp chỉ huy. Sau 6 lần hiệu kỳ được tuyên dương công trạng trước QĐ, TĐ2 là đơn vị đầu tiên trong Sư Đoàn đuợc phép BTTM mang dây biểu chương Bảo Quốc Huân Chương năm 1968. Dây 2/3 mầu Đỏ và 1/3 mầu vàng. Do chiến công trận Mậu Thân 1968, lễ gắn huy chương và dây tuyên công cho hiệu kỳ TĐ.2 và Trung Tá TĐT Ngô Văn Định đuợc tổ chức ngày 1 tháng 10 năm 1968 tại sân cờ BTL số 15 Lê Thánh Tôn Sài gòn
Trung Tướng Khang gắn dây tuyên công BQHC và ADBT với ngành Dương Liễu cho Hiệu Kỳ TĐ2 và Trung Tá Định TĐT .

Cac chien si phao binh TQLC.

4-Dây biểu chương màu Tam Hợp.

Muốn được mang dây biểu chương màu Tam Hợp thì đơn vị phải được 8 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội (8 Dương Liễu) màu Tam Hợp: Vàng+Xanh Lá Cây+Đỏ.
Quyền hạn mang dây màu Tam Hợp giống như ADBT. Thế thức mang có 2 cách: Mang 1 dây có 3 màu: vàng, xanh là cây, đỏ. Hay mang cà 3 dây ADBT+QCBT+BQHC.
TĐ2 lại được tuyên dương công trạng trước Quân Đội lần thứ 7 vào tháng 9 năm 1968 do chiến công trận Khiêm Hạnh, và trận Bời Lời Tây Ninh. Trung Tá TĐT/TĐ.2 Ngô Văn Định, Trung Tá Tôn Thất Soạn CĐT/CĐB chỉ huy.
Năm 1970 TĐ2 được tuyên đương công trạng trước Quân Đội lần thứ 8, do chiến thắng của TĐ2 ở Previeng Cam Bốt năm 1970 nên đã được BTTM chấp thuận cho mang dây biểu chương màu Tam Hợp, và cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất của SĐ/TQLC đuợc mang dây biều chương Tam Hợp.
Thiếu Tá Nguyễn Xuân Phúc TĐT/TĐ.2, Đại Tá Hoàng Tích Thông Lữ Đoàn Trưởng LĐ147 chỉ huy. Khi hiệu kỳ TĐ.2/TQLC được gắn ngành Dương Liễu lần thứ 8 thì cá nhân TĐT là Th/Tá Nguyễn Xuân Phúc cũng được ân thưởng ADBT với ngành Dương Liễu
(Xem hình Trung Tướng Lê Nguyên Khang gắn dây tuyên công Tam Hợp cho Thiếu Tá Nguyễn Xuân Phúc năm 1970)

Ghi chú của BBT:
Cho đến khi ĐSST đã layout xong thì BBT mới chỉ nhận được tài liệu về dây biểu chương cùng những thí dụ cụ thể về TĐ.2 do Đồ Sơn cung cấp. Chúng tôi rất mong các vị tiểu đoàn trưởng cung cấp những tài liệu về dây biểu chương của các tiểu đoàn mà quý vị từng chỉ huy. Chúng tôi cũng ước mong các vị Trưởng Phòng I và TQT/SĐ hoặc bất cứ vị nào từng phục vụ ở BTL/SĐ cung cấp cho BBT tài liệu về dây biểu chương của Sư Đoàn..

Đồ Sơn.

http://tqlcvn.org/dsst2012/dsst2012-day-bieuchuong.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s