Phỏng vấn Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng

Người dịch: Đặng Văn Mỹ và Thềm Sơn Hà

Sưu tầm tài liệu: Thềm Sơn Hà

phong-van-pho-de-doc-dinh-manh-hung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s