Hình ảnh hội chợ Tết Đinh Dậu 2017 taị Melbourne Showgrounds, tiểu bang Victoria-Úc Châu ngày 4 tháng 2

https://i2.wp.com/www.spaceunlimit.net/lh/2017/hinh/11/4699_01.jpg

Hoi cho Tet Melbourne Showgrounds VIC - 1 .JPG

Hoi cho Tet Melbourne Showgrounds VIC - 2 .JPG

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-4

Hoi cho Tet Melbourne Showgrounds VIC - 3 .JPG

Hoi cho Tet VIC-34 .JPG

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-5

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-6

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-8

Hoi cho Tet Melbourne Showgrounds VIC - 7 .JPG

 

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-9

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-11

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-12

hoi-cho-tet-melbourne-showgrounds-vic-10

Hoi cho Tet VIC, cuu quan nhân Uc chien dua tai VN va chau noi tu si QLVNCH .JPG

Hoi cho Tet VIC-14 .JPG

Hoi cho Tet VIC-35 .JPG

Hoi cho Tet VIC-13 .JPG

Hoi cho Tet VIC-16 .JPGHoi cho Tet VIC-17 .JPG

Hoi cho Tet VIC-18 .JPG

Hoi cho Tet VIC-36 .JPG

Hoi cho Tet VIC-19 .JPG

Hoi cho Tet VIC-30 .JPG

Hoi cho Tet VIC-20 .JPG

Hoi cho Tet VIC-21 .JPG

Hoi cho Tet VIC-22 .JPG

Hoi cho Tet VIC-23.JPG

Hoi cho Tet VIC-33 .JPG

Hoi cho Tet VIC-24.JPG

Hoi cho Tet VIC-37 .JPG

Hoi cho Tet VIC25 .JPG

Hoi cho Tet VIC-26.JPG

Hoi cho Tet VIC-27 .JPG

Hoi cho Tet VIC-28 .JPG

Hoi cho Tet VIC-29 .JPG

Hoi cho Tet VIC-31 .JPG

Hoi cho Tet VIC-38 .JPG

Hoi cho Tet VIC-32 .JPG

Hình của Phillip.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s