Diễn hành Tết Đinh Dậu trên đại lộ Bolsa ngày 4 tháng Hai năm 2017

Hình ảnh của Thieu Vo

Hình ảnh của Thieu Vo – https://goo.gl/photos/1RrMMmrDen2xdYXn9

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/4712-4712

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s