Đêm thắp nến ủng hộ Đồng Bào Quốc Nội do Liên Hội cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức ngày 4 tháng 3 năm 2017

Đêm thắp nến ủng hộ Đồng Bào Quốc Nội do Liên Hội cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức ngày 4 tháng 3 năm 2017.

Photos By Nhất Hùng

https://lh3.googleusercontent.com/nhW8Uy-PJ_QT8cCPR0foM40aKDWINsNvRToDdjxQhRZwiZwxxyl1S8zUkv6Z6_QJ2DXGDVlGJ9b9AZHqKlFDuoz9guioISftKtuqXh0FvQopSboIoziWOXCiCCo6ysD6-zcVDw=w1801-h933-no

BMH chuyển

https://goo.gl/photos/kbjpSk84HsPziDEu9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s