Khi quan chức CSVN phát âm chữ “Facebook”

SE sưu tầm

Đường đường là người quản lý, thẩm tra “Luật An Ninh Mạng” mà phát âm thế này thì có chết không kia chứ?

http://saigonecho.com/index.php/phat-thanh/36848-khi-quan-chuc-viet-nam-phat-am-chu-qfacebookq

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s