Văn Tế Chiến Sĩ Trận Vong

Nguyễn Văn Lập

Hôm nay Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Nữa vòng trái đất, bên này đại dương
Quân dân nước Việt lưu vong
Hướng về tổ quốc, đốt nén hương lòng

Hôm nay Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Anh hùng chiến sĩ quốc gia
Vì dân chiến tử sa trường
Đánh đông, dẹp bắc, lẫy lừng tuổi tên
Ngày săn giặc, ngoại biên tây tiến
Đêm Hạ Lào, tác chiến viễn phương
Ba lô, súng trận, sa trường
Tiếng quân reo, dấy biên cương ngút ngàn
Một lòng Bảo Quốc An Dân
Cổ Thành chiếm lại, toàn quân đã thề
Nam chinh, Bắc chiến, chẳng nề
Sáng lên Ái Tử, chiều về Tây Nguyên*
Hải Lục Không Quân, Thiên Thần Mũ Đỏ
Cọp Ba Đầu Rằn, Hắc Báo, Kình Ngư
Chiến xa cày nát mật khu
Thiện Ngôn, Mõ Vẹt, giặc thù khiếp oai
Đường số một chiều dài đất nước
Bao chiến công, đời trước, đời sau
Giang san đẫm ướt máu đào
Đồi cao Thượng Đức, chiến hào Charlie
Vào Krek, quân đi diệt giặc
Chốt Sa Huỳnh, giử chặt miền Trung
Cửa vào Xuân Lộc khóa lưng
Thủ đô quyết tử, cuối cùng, xuôi tay
Than ôi!
Chí lớn chưa thành, đại bàng gãy cánh
Một lần bức tử, tổ quốc suy vong
Giặc cộng nhuộm đỏ non sông
Nghiến răng thống hận, thù trong, giặc ngoài
Tướng tuẫn tiết, lòng ai như cắt
Dân nghẹn ngào, nước mắt tràn dâng
Sanh vi tướng, tử vi thần
Dẫu có thác, vẫn ngàn năm xanh sử
Anh hùng tử, khí hùng nào tử
Giửa sa trường chiến sử còn ghi
Quân lực ta
Một đời trung liệt, ái quốc thương dân
Hy sinh vì nước, Tổ Quốc Tri Ân
Dẫu có thác đi
Thiên cổ lưu danh, ngàn thu bất diệt
Đời đời Thương Tiếc, hậu thế soi chung
Nén hương, hoa trái, chứng giám lòng thành
Anh hồn chiến sĩ hiển linh
Về đây……thượng hưởng!
Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập cẩn lập

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s