Video “Viếng Mộ Thường Niên Mộ Phần 81 Tử Sĩ Nhảy Dù QLVNCH Lần Thứ Nhì 2021” do VNTV (Hawaii) Thực Hiện

*Kính mời xem video “Viếng Mộ Thường Niên Hài Cốt 81 Quân Nhân QLVNCH Lần Thứ Nhì 2021” do VNTV (Hawaii) thực hiện- episode # 734 (dài 28′ quay rất rõ, cám ơn Ngọc Nhung và Đinh Trọng Vũ). *Viếng mộ lần thứ hai trong nghi thức trang trọng và đầy xúc động trong niềm thương tiếc và ghi nhớ công ơn hy sinh to lớn của QLVNCH nói riêng và quân dân cán chính VNCH nói chung trong đại nghĩa chống Cộng Sản (1954-1975) tại Miền Nam VN.*Để nghe lại bài hát danh tiếng oai hùng một thời: “Chiến Sĩ Vô Danh” và bài “Thế Hệ VNCH Vẫn Còn Đây” (sáng tác mới của Cát Tâm).

Cảm ơn Mr. ĐTV chuyển.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=EwO8Fg1rx58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s