Hải Quân Đại Tá gốc Việt Phạm Ngọc Tuấn, Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Đặc Nhiệm Liên Kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Nguyễn Quân

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2019/06/hq-c490ai-ta-pham-ngoc-tuan-phu-ta-tham-muu-truong-dac-trach-tinh-bao-hai-quan-hoa-ky-tai-nhat-ban.jpg

Hải quân đại tá Phạm Ngọc Tuấn (Ảnh của usnwc.libguides)

Hải quân đại tá Phạm Ngọc Tuấn được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng lực lượng đặc nhiệm liên kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ ( Chief Of Staff, Joint Interagency Force West ) vào tháng 9 năm 2021. Trước đó, ông là phụ tá tham mưu trưởng đặc trách tình báo cho đơn vị này từ đầu tháng 7 năm 2020.

HQ Đại tá Phạm Ngọc Tuấn đã hoàn tất thụ huấn ngành tình báo cao cấp hải quân tại trường cao đẳng hải quân Hoa Kỳ (United States Naval War College) trước khi ông được điều động về Lực lượng đặc nhiệm liên kết Tây Thái Bình Dương. Ông là 1 trong 26 HQ đại tá gốc Việt đang phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ.

Lực lượng đặc nhiệm liên kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ do bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ điều hành, tư lệnh lực lượng là phó đề đốc tuần duyên Charles E. Fosse. Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm liên kết Tây Thái Bình Dương là thay mặt bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và bộ quốc phòng thi hành luật pháp đối với các hoạt động liên quan đến ma túy, chống ma túy và thực hiện các hoạt động bảo vệ quốc gia chống lại sự gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia và phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đe dọa đến lợi ích của Hoa Kỳ.

HQ Đại tá Phạm Ngọc Tuấn được thăng cấp đại tá vào tháng 1 năm 2015. Trước khi trở thành sĩ quan hải quân, Phạm Ngọc Tuấn là một thủy thủ, ông được thụ huấn các khóa huấn luyện để trở thành một thủy thủ phục vụ trong ngành tiềm thủy đĩnh. Vài năm sau, ông được thụ huấn tại học viện hải quân Hoa Kỳ (United States Naval Academy ) và tốt nghiệp văn bằng cử nhân khoa học, hải dương học, hóa học và vật lý năm 1991, ông và 963 sinh viên cùng khóa tốt nghiệp mang cấp bậc thiếu úy.

Hoạt động trong ngành tình báo hải quân:

Ghi theo thời gian phục vụ sau năm 2013.

Từ năm 2014, HQ trung tá Phạm Ngọc Tuấn là chỉ huy trưởng tình báo hải quân Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á, thuộc trung tâm tình báo hổn hợp Thái Bình Dương, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương.

Từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, HQ đại tá Phạm Ngọc Tuấn là trưởng phòng 2 (tình báo hải quân) của Lực lượng dặc nhiệm 70/Liên đoàn 5 Hàng không mẩu hạm (Task Force 70/Carrier Strike Group FIVE), Đệ thất hạm đội. Sau đó ông được bổ nhiệm làm phụ tá tham mưu trưởng, đặc trách tình báo (N2) hải quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản.

Từ đầu tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, HQ đại tá Phạm Ngọc Tuấn là phụ tá tham mưu trưởng đặc trách tình báo Lực lượng đặc nhiệm liên kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Trong suốt thời gian hoạt động trong ngành tình báo hải quân, HQ đại tá Phạm Ngọc Tuấn đã bay trên 2800 giờ fhi hành nhiều phi vụ quan sát và tuần thám trong vai trò sĩ quan quan sát viên phi hành hải quân.

Hiện nay HQ đại tá Phạm Ngọc Tuấn là tham mưu trưởng Lực lượng đặc nhiệm liên kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Học vấn:

Văn bằng cử nhân khoa học, hải dương học, hóa học và vật lý – United States Naval Academy.

Văn bằng cao học quan hệ quốc tế – Salve Regina University.

Văn bằng cao học quan hệ quốc tế và an ninh quốc gia – Naval War College.

Văn bằng cao học quản trị kinh doanh – University of Phoenix.

Văn bằng cao học chiến lược và an ninh quốc gia – United States Naval War College.

Ngoài ra ông còn tu nghiệp nhiều chương trình quân sự tại các trường và học viện quân sự Hoa Kỳ.

Thụ huấn:

Năm 1993, ông thụ huấn tại trường sĩ quan tác chiến điện tử hải quân không chiến.

Năm 1997, ông được giải thưởng Navy Intelligence RADM Showers Award for Excellence Director of Naval Intelligence.

Năm 2003, ông thụ huấn khóa sĩ quan tình báo hải quân.

Năm 2006, Mahan Scholars, United States Naval War College.

Năm 2010, ông được giải thưởng Navy Intelligence RADM Layton Award for Leadership Director of Naval Intelligence.

Tháng 7 năm 2019, ông thụ huấn ngành tình báo cao cấp hải quân tại trường cao đẳng hải chiến Hoa Kỳ (United States Naval War College).

Ông thông thạo bốn ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp và Nhật.

HQ Đại tá Phạm Ngọc Tuấn đã biên soạn trên 50 bài nghiên cứu về tình hình tranh chấp tại biển Đông, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quân sự Trung Cộng và các đề tài quân sự khác vô cùng giá trị, đã được các cơ quan truyền thông, báo chí và các nhà xuất bản danh tiếng Hoa Kỳ và quốc tế như: Center for International Maritime Security, The National Interest, War on the Rocks, East Asia Forum, AEC News Today, Grant Newsham, The Diplomat, Real Clear Defense, The Japan Times, Proceedings (U.S. Naval Institute) và Air University Press (USAF) ấn hành phổ biến.

Hiện nay có 26 HQ đại tá gốc Việt đang phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ. 7 vị đã hồi hưu. Có 1 vị trùng tên với HQ đại tá Phạm Ngọc Tuấn, đó là HQ đại tá y sĩ Hoàng Ngọc Tuấn. Cả 2 vị được thăng cấp đại tá cùng năm 2015. Người Việt mang cấp tướng hải quân Hoa Kỳ hiện nay là phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn, chỉ huy phó an ninh mạng kỹ thuật điện tử, bộ tư lệnh kỹ thuật hàng hải, hải quân Hoa Kỳ ( NAVSEA ). Chúng ta hy vọng sẽ có thêm HQ đại tá gốc Việt được đề cử thăng cấp Phó đề đốc trong thời gian tới.

Nguồn tài liệu tham khảo: Navy Personnel Command; Congress.gov; Office of Naval Intelligence; linkedin.com; Joint Interagency Force West; usni.org/magazines/proceedings; bienxua-6 Hải quân Trung tá Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp Đại tá năm 2018; biensua-Hải Quân đại tá gốc Việt Phạm Ngọc Tuấn, phụ tá tham mưu trưởng đặc trách tình báo, hải quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản; bienxua-HQ Đại Tá gốc Việt Phạm Ngọc Tuấn, phụ tá Tham Mưu Trưởng đặc trách tình báo Lực Lượng Đặc Nhiệm Liên Kết Tây Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

***

Đính kèm thông báo danh sách sĩ quan hải quân trung tá có Tuan N Pham được đề cử thăng cấp đại tá của Quốc hội nhận được từ Tổng thống ngày 7 tháng 5 năm 2014, và được ủy ban quân vụ Thượng Viện xác nhận duyệt xét của  ngày 25 tháng 6 năm 2014.

Source: https://www.congress.gov/nomination/113th-congress/1693?q=%7B%22search%22%3A%5B%22pham+n+tuan%5C%5C%22%5D%7D&s=4&r=1

***

Đính kèm thông báo của Navy Personel Command danh sách trung tá có Pham Tuan Ngoc được hội đồng thăng cấp hải quân chọn đề cử thăng cấp đại tá vào ngày 14 tháng 4 năm 2014

Source: https://www.public.navy.mil/bupers-npc/reference/messages/Documents/ALNAVS/ALN2014/ALN14028.txt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s