GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO TỔNG THỐNG THIỆU VỀ NHỮNG CHUYỆN XUI XẺO


Bùi Anh Trinh Tháng 4 năm 2017 Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng gửi cho BBC online một bài viết có tựa đề là “Việt Nam Cọng Hòa và những định mệnh xui xẻo”. Trong đó giáo sư liệt kê 6 ca xui rủi đã xảy ra cho chế độ của ông Ngô Đình Diệm và … Continue reading GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO TỔNG THỐNG THIỆU VỀ NHỮNG CHUYỆN XUI XẺO

Kỷ niệm Với 2 niên trưởng. Trần Lê Tiến và Phạm Vương Thục


Phi Vụ Gunship Sau Cùng Trên Đồi 31-Hạ Lào Trong Ngày BCH/LĐ3/ND Thất Thủ ( HQ Lam Sơn 719 / 1971 ) Cuộc hành quân Lam Sơn 719 trên chiến trường Hạ Lào tháng 2/71, tuy khốc liệt, nhưng cũng là cơ hội để các anh em pilots trực thăng chúng tôi vừa mãn các … Continue reading Kỷ niệm Với 2 niên trưởng. Trần Lê Tiến và Phạm Vương Thục

Hồi ức về mùa hè đỏ lửa tại tỉnh Quảng Trị


Năm 1972, đại đội 102 Chiến Tranh Chính Trị của tôi được tăng phái cho Sư đoàn 3 Bộ Binh đóng tại căn cứ Ái Tử thuộc tỉnh Quảng Trị. Lúc bấy giờ đại đội trưởng là đại úy Trần Văn Hải, đại đội phó là tôi mang cấp bậc trung uý. Như chúng ta … Continue reading Hồi ức về mùa hè đỏ lửa tại tỉnh Quảng Trị

Trích đoạn lời phát biểu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng Mười 1972


“…Tôi thiết tha kêu gọi những ai, ở miền Nam này, đang ăn cơm miền Nam, đang thở không khí miền Nam, đang được sự che chở của xương máu Dân Quân miền Nam, mà đến ngày nay, còn âm thầm tiếp tay với Cộng sản, còn lén lút đi đêm với Thực dân, Ngụy … Continue reading Trích đoạn lời phát biểu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 24 tháng Mười 1972

Buổi lễ Thượng Kỳ tại trụ sở Hội Đồng Thành Phố Yarra, Tiểu Bang Victoria, Úc Châu


    Chủ Nhật ngày 21 tháng Năm, năm 2017   THÔNG BÁO và THƯ MỜI   Kính thưa: •    Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo •    Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể •    Quý vị đại diện truyền thông báo chí •    Cùng toàn thể đồng bào   … Continue reading Buổi lễ Thượng Kỳ tại trụ sở Hội Đồng Thành Phố Yarra, Tiểu Bang Victoria, Úc Châu

Khi “đỉnh cao trí tuệ loài người” phát biểu!


Nguyễn Dư (Danlambao) - Hôm nay lướt lên mạng, tình cờ đọc được một bài của báo Người Lao Động viết về lời phát biểu ông Võ Trọng Việt, chủ nhiệm ủy ban quốc phòng - an ninh. Trong bài viết có nêu nhiều ý kiến của nhiều người trong cuộc họp ủy ban thường vụ quốc … Continue reading Khi “đỉnh cao trí tuệ loài người” phát biểu!

Bài viết về Tướng Nguyễn Ngọc Loan


Cao Hồng Lê Sáng Mồng 2 Tết Mậu Thân, Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu họp, Tướng Nguyễn Ngọc Loan thuyết trình về tình hình chiến sự, Tướng Nguyễn Cao Kỳ, bay trực thăng, tới họp.. Sau Tướng NN Loan là phần thuyết trình của Đaị Tá Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô. … Continue reading Bài viết về Tướng Nguyễn Ngọc Loan