Đại sứ Cá Mập


Từ Thức (Danlambao) - Các thiếu nữ đang phơi ngực diễn hành ở trong nước, bày tỏ sự kiêu hãnh của đội bóng tròn VN đã "đặt Á Châu dưới chân" (theo một tờ báo lề phải), nên biết ở nước ngoài, người ta ít nói tới chuyện đó hơn là chuyện tòa Đại sứ … Continue reading Đại sứ Cá Mập

Advertisements

Mẹ đi thăm con “Học tập cải tạo” được một lần …hy hữu.


Từ Trường Anh thứ ba của tôi, cũng như bao thanh niên miền Nam tới tuổi lên đường gìn giữ cõi bờ ngàn năm. Sau bẩy năm binh nghiệp theo vận nước. Đến ngày tàn cuộc chiến …oan khiên cũng không ngoại lệ mang theo lương thực… “mười ngày đi vào trại cải tạo, bốn … Continue reading Mẹ đi thăm con “Học tập cải tạo” được một lần …hy hữu.

Bên Sông Cũ *


Kính tặng tất cả quân nhân Hải-Quân đã từng phục vụ tại Giang-Đoàn 26 Xung-Phong. Điệp Mỹ Linh Ánh nắng mai lấp lánh trên dòng sông, lung linh trên khóm lá khi đoàn giang đỉnh thuộc Giang-Đoàn 26 Xung-Phong rời sông Hậu-Giang, rẽ vào kinh Cái Sắn, đi về hướng Rạch-Giá. Từ Rạch-Giá, đoàn giang … Continue reading Bên Sông Cũ *

HQ trung uý Hồ Hải bổ túc thêm một số dử kiện về trận hải chiến Hoàng Sa


Phần này trích nguyên văn vài đoạn trong bài “Trận Hải Chiến Hoàng Sa” của Trung-Uý Hồ Hải (đăng trong Đặc-San Lướt Sóng số 52 năm 2004, trang 7-22). Gần một thập niên qua đã có nhiều qúy vị Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan, Đoàn Viên, những người có tham dự trận Hải Chiến Hoàng … Continue reading HQ trung uý Hồ Hải bổ túc thêm một số dử kiện về trận hải chiến Hoàng Sa