Chuyện Cô Vít (Dích) .. bài 13 Tìm Nàng ở đâu ? Nàng tiên cánh dơi !


                                                                 Lý sự Cùn Chuyện dài.. Nhân dân Tự vệ..      Lý Toét đang làm cái .. “Spring break", định sang Úc thăm … Continue reading Chuyện Cô Vít (Dích) .. bài 13 Tìm Nàng ở đâu ? Nàng tiên cánh dơi !

Tháng Tư nhớ Bà – Quốc Việt


Quốc Việt Vào Nam là chọn Tự do. Nguồn: LIFE Tôi có 2 bà nội. Một là bà nội cả, người sinh ra bố, chú và cô tôi và hai là bà nội thứ, em ruột bà nội lớn. Bà nội cả tôi không biết mặt vì cụ qua đời lúc 3 anh em bố tôi … Continue reading Tháng Tư nhớ Bà – Quốc Việt

Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù và những ngày tháng tư đen 1975.


GĐ81/BCND Những chi tiết trong bài này được tóm tắt theo ký ức của các quân nhân thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù (*) nhằm vẽ lại một góc độ nhỏ nhoi của chung cuộc đau thương bức tử mà những người lính LĐ81/BCND nói riêng, và của toàn thể Quân Lực Việt … Continue reading Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù và những ngày tháng tư đen 1975.

30 Tháng Tư. Chuyện Bây Giờ Mới Kể – Đặng Tiến, PBC70


Hải Quân Thiếu Úy Đặng Tiến, PBC 70 30 tháng Tư. Chuyện Bây Giờ Mới Kể Phan Thiết thất thủ vào ngày 19 tháng Tư năm 1975. Đêm 18 tháng Tư HQ 801 được lịnh ứng trực sát bờ biển Phan Thiết tại hòm Rơm Mũi né để cứu giúp các lực Quân Dân Cán … Continue reading 30 Tháng Tư. Chuyện Bây Giờ Mới Kể – Đặng Tiến, PBC70

Phạm Văn Thành, người Quân Cảnh thời chiến


Apr 10, 2021 cập nhật lần cuối Apr 10, 2021 Lâm Hoài Thạch (NV) – Ông Phạm Văn Thành, quê Long Xuyên, là một trong những quân nhân Quân Cảnh trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa của chính quyền Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Phạm Văn Thành (đứng), hội trưởng Hội Ái Hữu Quân … Continue reading Phạm Văn Thành, người Quân Cảnh thời chiến

Tài liệu lich sử : HẢI-VẬN-HẠM LAM-GIANG, HQ 402 MỘT HUYỀN THOẠI


Tài liệu lich sử ĐIỆP MỸ LINH Sau nhiều chuyến chuyển quân và dân từ miền Trung vào, HQ 402 vào tiểu kỳ tại Hải-Quân Công-Xưởng. Tình trạng kỹ thuật của HQ 402 đáng lẽ phải vào đại kỳ; nhưng vì kế sách của Bộ-Tư-Lệnh đã hoạch định, HQ 402 chỉ được tiểu kỳ. Vì … Continue reading Tài liệu lich sử : HẢI-VẬN-HẠM LAM-GIANG, HQ 402 MỘT HUYỀN THOẠI